"Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz."

Network Optimizasyonu

KoçDigital network optimizasyon çözümü; tedarik zinciri alt yapısındaki verimsizlikleri hızlı bir şekilde uçtan uca belirleyerek istediğiniz ağ yapısını oluşturacak potansiyel çözümleri sizin belirlediğiniz kısıtlar dahilinde sunar.

Network Optimizasyonu Nedir?

Birçok tedarik zinciri ağı, lojistik ve operasyonel ihtiyaçları karşılamak için kısa zamanda alınan kararlar üzerine gelişir. Zaman içerisinde biriken bu kararlar, tedarik zincirinde artan verimsizliklere yol açar. Belirli periyotlarda tedarik zinciri altyapısının yeniden gözden geçirilmesi, hem altyapının şirketin stratejik planlarına uyumlu hale getirilmesi hem verimin artırılması ve hem de maliyetlerin düşürülmesi açısından faydalı olabilir. Stratejik ağ tasarımı ile amaç, mevcut durum tespiti yapılmasını ve ardından üretim, depolama ve dağıtım tesislerinin doğru yerde ve kapasitede olmasını sağlamaktır. Doğru ağ yapısı, şirketlerin yüksek verimlilik ve düşük maliyetler ile operasyonlarını gerçekleştirmelerini sağlar.

KoçDigital network optimizasyon çözümü; tedarik zinciri alt yapısındaki verimsizlikleri hızlı bir şekilde uçtan uca belirleyerek istediğiniz ağ yapısını oluşturacak potansiyel çözümleri sizin belirlediğiniz kısıtlar dahilinde sunar. Potansiyel çözümleri dijital modellere dönüştürerek senaryolar arasında karşılaştırmalar yapabilir, yüksek sermaye ile gerçekleşecek kararları risksiz bir ortamda deneyebilir ve ağ alt yapınızın yeni ürün, pazar ve envanter stratejileri ile uyumluluğunu modeller üzerinde test edebilirsiniz.
Tanıtım Broşürünü İndir

Özellikleri

Müşteri talebini karşılamak veya azami talebi kapsamak için en uygun tesis yerlerini ve sayısını belirleme
Mevcut ağınızın ve senaryoların maliyetlerini, hizmet yeterliliklerini ve envanter gereksinimlerini ölçme
Farklı talep projeksiyonları için ağ kapasitesini değerlendirme
Taşıma ve depolama faaliyetlerini birçok boyutta değerlendirerek veri destekli tesis açma ve kapatma kararları verme
Karbon ayak izi ve hedef metrikler arasındaki dengeyi optimize eden çözümler sunma
What-if senaryoları ile farklı planları değerlendirebilme

Faydalar

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.