"Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz."

Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi (DACAMA)

KoçDigital Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi (Dacama), müşterilerimizin veri ve analitik alanında yetkinliklerini analiz ederek, stratejik vizyon ve yol haritası sunmayı hedefliyor.

Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi (DACAMA)

KoçDigital Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi (Dacama), müşterilerimizin veri ve analitik alanında yetkinliklerini analiz ederek, stratejik vizyon ve yol haritası sunmayı hedefliyor.

3lu.png

KoçDigital Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi (Data and Analytics Capability Maturity Assessment-DACAMA ), kurumunuzdaki veri, raporlama, veri yönetişimi ve analitik uygulamalarınızdaki verimsizlikleri uçtan uca belirleyerek istediğiniz veri süreçlerini oluşturacak potansiyel çözümleri sizin belirlediğiniz kısıtlar dahilinde sunar. Veri ve analitik yetkinliklerinizin mevcut durumunun bir resmini çekerek ağrı noktalarının tespitinde yol gösterici olur. Veri odaklı bir kurum olma yolunda gelecek dönem stratejilerinizi bu sayede belirleyebilir ve bir yol haritasına sahip olursunuz.

slide3-(1).png
 

DACAMA anketi, 6+1 elementi, 18 boyut ve 35 ağırlıklandırılmış kriter kullanarak inceler

slide4.png

Özellikleri

BCG’nin 7 alt perspektifte ve 55 kriterden oluşan DACAMA anketi ile dünya genelinde birçok farklı gelir düzeyine sahip ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren 600+ şirkete ait veri yetkinlik ölçütleri ile firmanızın kıyaslanabilmesi
İş ve teknik birimlerle yapılacak analiz çalışmalarıyla mevcut durum ve ağrı noktalarının ve bunlara bağlı gelişim alanlarının belirlenmesi
Veri & Analitik kapsamında katma değerli iş senaryoları kategorilerinin belirlenmesi ve KoçDigital yaklaşımı ile değer-zorluk bazlı önceliklendirilmesi
Analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda kurumunuz için en uygun veri yönetişim modelinin ve analitik organizasyon yapısının oluşturulması
Kurumunuzun içinde bulunduğu ekosistemdeki diğer paydaşlar ile nasıl stratejik iş birlikleri geliştirilerek bir veri ekosisteminin oluşturulması ve yönetiminin nasıl sağlanması gerektiğinin belirlenmesi

Siz de KoçDigital Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi (DACAMA) ile;

DACAMA Yaklaşımı: Veri ve analitik yeteneklere odaklanan dört aşamalı bir değerlendirme ve yol haritası çalışmasıdır.

Mevcut Durum Analizi
DACAMA anketi ve iş birimleriyle karşılıklı toplantılarla mevcut durum analiz edilir Ağrı noktaları ve eksiklikler vurgulanır.
Veri Odaklı İş Senaryoları
Sonraki adım ise veri & analitik stratejisini belirlenir Veri yönetimine ve analitik uygulamalara odaklanılır.
Veri Yönetişimi ve Veri Mimarisi
KoçDigital, analiz ve anket sonuçlarına ve öncelikli use-caselere göre ToBe mimari ve veri yönetişimi yol haritasını belirler
Veri Odaklı Dönüşüm Yol Haritası
Uzun/orta vadeli veri & analitik strateji & yol haritası tasarlanır İlerlemeyi ve geçişi izlemek için aksiyon planı çıkartılır.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.