"Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz."

Platform360

KoçDigital Platform360, varlıkları, iş değeri yaratacak şekilde izleyen, yöneten ve toplanan verileri büyük veri ortamlarında analiz eden kurumsal nesnelerin internet platformudur.

Platform 360 nedir?

Nesnelerin interneti çözümleri kurumlarda daha verimli, daha kaliteli ve daha güvenli hizmet için bir ön şart haline dönüşüyor. Ama bu uygulamaların birlikte çalışabilmeleri için veri ve nesnenin odak noktası olacak bir dijital dönüşüm omurgasına ihtiyaç var. Nesnelerin interneti platformu bağlı sistemleri ve şirket operasyonlarını birleştirerek sunulacak değerin altyapısını oluşturur.

platform360_zeminsiz.png

Değer yaratan bir nesnelerin uygulamasının reçetesinde yönetilmesi gereken donanım, iletişim, uygulama, entegrasyon, veri, ölçekleme ve güvenlik gibi pek çok konu bulunuyor. Bu kompleks mimaride bütün parçaları sorunsuz yönetecek bir nesnelerin interneti platformu çözümlerin başarılı olması için kritik bir role sahiptir.

Standartlara uyumlu, açık mimariye sahip bir nesnelerin interneti platformu ile varlık, veri ve uygulamaların değer yaratmak için senkronize bir şekilde çalışması sağlanır.

Neden Platform 360?

Platform 360 uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen bir nesnelerin interneti platformudur. İletişim, veri ve uygulamaların yönetimini sağlayan Platform360 farklı donanım ve nesnelerin interneti yazılımların uyumlu bir şekilde kurumlardaki dijital dönüşümü yönetmesini sağlar.

Hazır donanım entegrasyonları, kod yazmadan oluşturulabilen dashboardlar, 3. Parti Uygulama ve donanımların entegrasyonu için hazır SDK’lar, açık kaynak veri teknolojilerini destekleyen altyapısı, veriyi ve API’ları yöneten uygulama altyapısı ve ileri analitiği destekleyen yapısıyla Platform 360 dijital dönüşümün omurgasını oluşturur.

Özellikleri

01Nesnelerin interneti platformu

  • Esnek entegrasyon kabiliyeti ile farklı marka/model donanımlar ile çalışabilir
  • MQTT, OPC UA, open protocol vb. standartları destekler
  • Kural motoruyla akan veriden anlamlandırdığı durumlara dayalı karar verir
  • Ortak, ölçeklenebilir veri platformu sunar

02Uygulama yönetimi

  • Aynı kuruma ait farklı IoT uygulamalarının yetki/erişim ve iletişimini yönetir
  • 3. Parti sistemler ile entegrasyon için SDK/API desteği sunar
  • Kullanıcıların uygulamalardaki yetki, veri erişimlerini istenirse kurum kimlik sistemine entegre olarak yöneti

03Standardizasyon

  • OneM2M standardı baz alınarak geliştirilmektedir.
  • MQTT, OPC UA, Open Protocol gibi standartları desteklemektedir

04Raporlama

  • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen self-servis dashboardlar sunar
  • Dashboard tasarımında kullanılabilecek hazır widgetlara sahiptir
  • Akan veriyi canlı gösterir
  • Geçmiş verinin sorgulanarak gösterimini sağlar (örnek son 10 alarm)
  • Harita, Kroki üzerinde görselleştirme yapar.

05Altyapı

  • Yerinde (On-Premise), bulut veya hibrit kurulum opsiyonlarında kurulur
  • İstenen sayıda sensör bağlantısını destekleyecek ölçeklenebilir altyapıdadır

Faydalar

Üretici bağımlılığı olmayan mimari

Entegre çalışan IoT çözümleri

  • Dedike donanım ve özelleşmiş uygulamalar arasında dikey veri akışı yerine, donanımlardan bütün çözümleri besleyen yatay veri akışı oluşturulur
  • Uygulamalar arasında çapraz değer önermeleri sağlanır (Örnek: enerji izleme sistemi ile üretim izleme sistemi arasındaki korelasyon ile ürün bazlı enerji tüketimi raporlama)

Açık platform / ölçeklenebilir düşük maliyetli veri altyapıları

Entegre çalışan IoT çözümleri

  • Dedike donanım ve özelleşmiş uygulamalar arasında dikey veri akışı yerine, donanımlardan bütün çözümleri besleyen yatay veri akışı oluşturulur
  • Uygulamalar arasında çapraz değer önermeleri sağlanır (Örnek: enerji izleme sistemi ile üretim izleme sistemi arasındaki korelasyon ile ürün bazlı enerji tüketimi raporlama)

Korona Sonrası Dünyada Çalışma Hayatı Nasıl Değişecek?

Entegre çalışan IoT çözümleri

  • Dedike donanım ve özelleşmiş uygulamalar arasında dikey veri akışı yerine, donanımlardan bütün çözümleri besleyen yatay veri akışı oluşturulur
  • Uygulamalar arasında çapraz değer önermeleri sağlanır (Örnek: enerji izleme sistemi ile üretim izleme sistemi arasındaki korelasyon ile ürün bazlı enerji tüketimi raporlama)

Geleceğe uyumlu

Entegre çalışan IoT çözümleri

  • Dedike donanım ve özelleşmiş uygulamalar arasında dikey veri akışı yerine, donanımlardan bütün çözümleri besleyen yatay veri akışı oluşturulur
  • Uygulamalar arasında çapraz değer önermeleri sağlanır (Örnek: enerji izleme sistemi ile üretim izleme sistemi arasındaki korelasyon ile ürün bazlı enerji tüketimi raporlama)

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.