"Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz."

Üretim Bilgi Sistemi

Üretim alanının bağlı ve izlenebilir hale getirilmesi üretimin daha verimli, daha kaliteli ve daha güvenli hale dönüşmesinin altyapısını sağlıyor.

Üretim Bilgi Sistemi

Üretim ’de rekabet avantajını korumak için yüksek kalite ve yüksek verim’in birlikte sağlanmasının önemi artıyor. Üretim süreç ve sistemlerini izlemeyen firmalar iyileştiremiyor ve rekabette geride kalıyor. 
Üretim alanının bağlı ve izlenebilir hale getirilmesi üretimin daha verimli, daha kaliteli ve daha güvenli hale dönüşmesinin altyapısını sağlar. Üretilen ürün varyantlarının farklı istasyon/hat/alanlardaki süreçlerinde anlık takip edilmesi, daha doğru hedefleme ile üretim performansını arttırır. Enerji tüketiminin ürün bazlı takip edilmesi maliyetlerin daha doğru takip edilmesini sağlar. Üretimdeki kısa ama sık duruşların takibi üretim süreçlerinin optimize edilmesin sağlar. Kısaca toplanan veriler ve oluşturulan operasyonel dijital ikiz üretiminin her alanında verimlilik sağlar.
Üretim izleme sistemleri ile operasyonel dijital ikizi çıkarılması;
 • %10’a varan üretim verimlilik artışı
 • Bakım angajmanında %50’ye varan artış
 • Kâğıt bazlı/manuel veri toplama süreçlerinin elimine edilmesini sağlar. 

Neden Üretim Bilgi Sistemi?

Platform360 MIS üretim izleme sistemi, üretim sahasında bulunan PLC ve sensörlerdeki verileri toplayıp anlamlandırarak üretim süreçlerinin dijital ikizinin yaratılmasını sağlar. Bu dijital ikizler üzerinden performans ve anahtar performans değerleri izlenerek operasyonel iyileşme sağlanır.

Platform360 MIS, üretim süreçlerini bağlı hale getirerek, birbirinden bağımsız çalışan otomasyon sistemlerini dijital ikizin parçası yapar. Üretimin operasyonel ihtiyaçları kadar yönetimin ihtiyaç duyduğu veriyi de sağlayarak üretim operasyonunda oluşan değerin maksimize edilmesini sağlar.

Platform360 MIS kurulu/eski fabrikalara ek yatırım minimize edilerek konumlandırılabilir, esnek yapısı sayesinde, ek yatırımı minimize eder ve devreye alma sırasında üretimin aksamasını engeller. Gerektiğinde birden fazla fabrikayı, farklılıklarını gözeterek tek bir üretim şablonu üzerinden izlenmesini sağlar.

Özellikleri

01Endüstriyel nesnelerin interneti platformu

  • Esnek entegrasyon kabiliyeti ile farklı marka/model donanımlar ile çalışabilir
  • MQTT, OPC UA, open protocol vb. standartları destekler
  • Kural motoruyla akan veriden anlamlandırdığı durumlara dayalı karar verir
  • Ortak, ölçeklenebilir veri platformu sunar
  • Kurulu fabrikalardaki var olan sensör /PLC yapılarına entegre çalışır
  • 3. Parti sistemler ile entegrasyon için SDK/API desteği verir

02Üretim’in operasyonel dijital ikizi

  • Ham sensör verilerinin anlamlı iş metriklerine dönüştürülmesi sağlanır
  • Varlık, istasyon, hat, alan, fabrika bazlı anahtar performans değerlerinin izlenmesi sağlanır
  • Üretim süreçlerinin dijital ortamda takibi yapılır
  • Üretim varlıklarının operasyonel dijital ikizi çıkarılır

03Raporlama

  • Fabrikadaki operasyonların durumunu, dijital ikiz üzerinden anlık olarak gösterir
  • Üretim anahtar performans verilerinin (OEE, JPH, Darboğaz vb.) takibi yapılır
  • Duruş performans verilerinin (MTBF, MTTR, Root Cause vb.) takibi yapılır
  • Ürün, vardiya, istasyon bazlı hedeflemeyle operasyon anahtar performans değerlerine göre takip edilir
  • Duruşların kök sebeplerinin otomatik belirlenmesi sağlanır
  • Kullanıcı tarafından tanımlanacak veriye dayalı iş kurallarının izlenmesi/takibi sağlanır

04Altyapı

  • Yerinde(On-Premises), bulut veya hibrit kurulum opsiyonlarında kurulur
  • İstenen sayıda sensör bağlantısını destekleyecek ölçeklenebilir altyapıdadır

Faydalar

Daha verimli üretim

  • Ürün varyantı bazlı performansın, ürün, model, vardiya, varlık, istasyon, hat, alan veya fabrika bazlı gösterimiyle doğru hedefleme yapılır
  • Birden fazla üretim tesisinin karşılaştırmalı ortak platform üzerinden yürütülmesi ile üretimin standart şablonu oluşturulur
  • Operatörler tarafından takip edilmeyen kısa süreli ama sık duruşların üretime etkisi hesaplanarak operasyonel mükemmeliyet sağlanır

Daha esnek bakım

  • Otomatik bakım iş emirlerinin oluşturulur
  • Duruşların kök sebeplerinin otomatik belirlenmesi ile artan ilk seferde çözüm oranı(FTFR) sağlanır
  • Manual veri girişlerinde görmezden gelinebilen kısa süreli ama sık duruşların tespiti yapılır

Daha Verimli Üretim

  • Sahadaki sensör ve sistemlere entegrasyon ile ekipman sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyumun anlık takibi yapılır

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.