KoçDigital Academy

     

Welcome to KoçDigital Academy! Welcome to datalife!

gorseller.png

Data&Analytics for Business Programı: Veriden değer üretmeyi hedefleyen; gelişmiş analitik ve yapay zeka çözümlerinden yararlanan; şirketlerindeki ileri analitik projeleri en efektif şekilde yürütmelerini sağlamak üzere sektör ve departman bağımsız tüm iş profesyonellerine yönelik program.

Analytics Translator Training Programı: İş birimleri ile teknik veri ve analitik ekipleri arasında köprü görevi görecek ve analitik projeleri tetikleyecek yöneticilere yönelik program.

Digital Transformation Enablement for C-Level Programı: Şirketlerinde dijital dönüşüme öncülük eden C-level yöneticileri hedefleyen; katılımcıların, dijital dönüşüm ve veri analitiği alanındaki güncel trendler ve sektörel bazlı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlayan program

Data Science for Business Programı: Teorik ve uygulamalı içeriği ile ileri analitik yöntemleri kullanarak veri bilimi üzerine çalışan ve çalışmayı planlayan tüm uzmanlar için veri bilimi uzmanlık programı.

Advanced Topics in Data Science Programı: Sektöre özel iş alanlarında kullanılan ve kullanılması tasarlanan yapay zeka ve ileri analitik projelerinde derinleşmek isteyen profesyonellere yönelik uzmanlık programı.

Data and Analytics in Consumer Goods Training Programı: “Data and Analytics for Business” Programı’nın tüketici ürünleri sektörüne özel olarak uyarlanması ile hayata geçirilen programa, şirketlerinde dijital dönüşüm projelerinde sorumluluk alan tüm profesyoneller katılabilir.

Welcome to KoçDigital Academy! Welcome to datalife!

KoçDigital Academy’nin, ileri analitik ve nesnelerin interneti alanında uzmanlaşmak ve “veriden değer” elde etmek isteyen her seviyeden profesyonele yönelik yeni eğitim programları başlıyor!

Veriye odaklı çalışmak isteyen tüm profesyoneller için özel olarak tasarlanan KoçDigital Academy eğitim programlarına üretimden pazarlamaya, insan kaynaklarından bilgi teknolojilerine kadar kurumların tüm iş süreçlerinden uzman ve yöneticiler katılabiliyor.


Türkiye’de ileri analitik ve nesnelerin interneti alanlarında sürdürülebilir iş modelleri ve nitelikli insan kaynağı oluşturma hedefi ile kurulan KoçDigital, global bilgiyi Türkiye’ye taşıyacak ve iş dünyasına sunacak KoçDigital Academy'yi de eş zamanlı kurdu.

Bugün Türkiye’de yapay zeka, büyük veri, ileri analitik ve nesnelerin interneti alanlarında her seviye ve sektöre uygun; pratiğe dayalı ve interaktif eğitim programlarımız ile iş dünyasına değer katıyoruz!

Veriye dayalı karar mekanizmalarını oluşturmak, iş ihtiyaçlarını analitik çözümlerle karşılamak, şirketinin veri ve analitik önceliklerini belirlemek ve analitiğin alt başlıklarında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen profesyonellerimize yönelik kurguladığımız programlarımızla ve alanında uzman danışmanlarımızın bilgi birikimi ile ülkemizin bu alandaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyoruz.

Deneyim odaklı programlar
Programlarımız ile ileri analitik, büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojileri günümüzün gelişen yeni iş modelleriyle entegre ederek alanında uzman danışmanlar eşliğinde proje deneyimi odaklı bir eğitim modeli sunuyoruz.


Dünya çapındaki farklı sektörlerden gerçek iş deneyimlerinin yanı sıra KoçDigital’in kapsamlı iş pratikleri ile zenginleşen programlarımız, “iş içinde pratik yapma” avantajı da sunuyor.

Günümüzde kurumlarımız için başarının anahtarı “veriden” geçerken; KoçDigital Academy eğitim programları, veriye dayalı karar alan, çalıştıkları kurumlara veri çağında liderlik eden, ileri analitik ve nesnelerin interneti alanında gelişmeleri takip eden ve iş sonuçlarına dönüştürmeyi hedefleyen tüm katılımcıları bekliyor. 


Programların Özellikleri:

- Türkçe
- Her seviyeden iş profesyoneline uygun
- İhtiyaca özel (customized) içerikler
- Pratiğe dayalı
- Birebir uygulama örnekleri ve vaka analizleri
- İnteraktif
- Alanında uzman danışmanlardan oluşan eğitmen kadrosu
Programlarımızı aşağıda görebilirsiniz…
 

1.DATA & ANALYTICS FOR BUSİNESS (İş Dünyası için Veri ve Analitik)
Programın Amacı

Şirketlerin dijital dönüşümlerinde ihtiyaç duyduğu; “veriden değer üreten“ yetkin bir ekip için KoçDigital- Boston Consulting Group (BCG) ve Koç Üniversitesi işbirliği ile KoçDigital Academy "Data & Analytics for Business Programı“nı hayata geçirdik.

Koç Üniversitesi Akademisyenleri ve BCG Danışmanlarından Benzersiz Bir Deneyim Fırsatı!

Koç Üniversitesi’nin alanında uzman akademisyenleri, BCG’nin dünya çapında deneyimli danışmanlarının yer aldığı, 6 hafta (~47 saat) süren Online Data & Analytics for Business Programı“, katılımcıların sektörlerine göre özelleştirilen gerçek proje uygulamaları ile farklılaşıyor.

3 ana bölümden oluşan Program‘da;
- İleri Veri Analitiği ve Nesnelerin İnterneti konularından oluşan 2 haftalık online eğitimler,
- Koç Üniversitesi, BCG Danışmanları ve KoçDigital yöneticileriyle gerçekleşen 5 gün yoğunlaştırılmış online “Bootcamp Week“,
- BCG ve KoçDigital mentörlerinin desteğiyle 3 hafta süren online analitik proje hazırlık çalışması yer alıyor.  

Kimler Katılabilir?
Şimdiye kadar 140’dan fazla mezun verdiğimiz Programımız’a iş alanlarında gelişmiş analitik ve yapay zeka çözümlerinden yararlanan; artan veri, analiz ve BT ekipleriyle çalışma ihtiyacı duyan sektör bağımsız tüm iş profesyonelleri katılabilir.  

Ön koşul: Bulunmuyor.
Süre: 6 hafta
Kontenjan: 25 kişiyle sınırlı olup, kayıtlar öncelik sırasına göre değerlendirilecektir.
Yöntem: Online

Yeni-Proje.png

2. ANALYTICS TRANSLATOR TRAINING PROGRAM (Analitik Tercüman Yetiştirme Programı)
Programın Amacı

KoçDigital Academy “Analytics Translator Training Program”ı iş birimleri ile teknik Veri ve Analitik ekipleri arasında köprü görevi görebilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. . Eğitim sonunda katılımcılar, veriden anlam çıkarmak ve bunu mevcut işlerinde değer katacak şekilde kullanmak için gerekli farkındalığa sahip olurlar.

Büyük veri kavramı, karar vermeye yönelik istatistiksel ve olasılıksal yöntemler, risk ve belirsizlik altında karar verme, veri toplama ve veri analitiği stratejileri, veri analizi, veri analitiği proje yönetimi ve analitik yaşam döngüsü, seçili veri analizi projelerini önceliklendirme üzerine program içerikleri hazırlanmıştır. 

Kimler Katılabilir?
İş birimlerinde analitik projeleri tetikleyecek, müşterisi olacak, çıktılarını kullanacak yöneticiler için temel bilgileri içerir.  

Ön koşul: Veri Analitiği projelerinde çalışmış olmak
Süre: 2 Gün (12 saat)
Kontenjan: Min 10-Max 25 katılımcı
Yöntem: Online

3.DIGITAL TRANSFORMATION ENABLEMENT FOR C-LEVEL  (C-Level için Dijital Dönüşüm Etkinleştirme)
Programın Amacı

KoçDigital Academy “Digital Transformation Enablement for C-Level” Programı katılımcıların dijital dönüşüm ve veri analitiği alandaki en güncel trendler ve sektörel bazlı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları hedefiyle oluşturuldu. Dijital çağda analitik stratejileri, dijital dönüşüm yolculuğu, büyük veri kavramı, veri analitiği proje yönetimi ve analitik yaşam döngüsü ve örnek kullanım program eğitim kapsamında irdelenir, bu konulardaki iyi pratikler ve dünya trendleri katılımcılarla paylaşılır.
Eğitimin sonunda tüm katılımcılardijitalleşme, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesine dair temel kavramlara hakim olup,analitik projelerin nasıl önceliklendirilmesi gerektiği konusunda gerekli farkındalığa sahip olurlar.


Kimler Katılabilir?
Şirketlerinde dijital dönüşüme öncülük eden C-level yöneticiler programa katılabilir.

Ön koşul: Bulunmuyor
Süre: Yarım gün (2,5 Saat )
Kontenjan: Min 10-Max 25 katılımcı
Yöntem: Online

4. DATA SCIENCE FOR BUSINESS (İş Uzmanları için Veri Bilimi)
Programın Amacı

KoçDigital Academy “Data Science for Business” Programı, teorik ve uygulamalı içeriğiyle ileri analitik yöntemleri kullanarak iş süreçlerinde değer yaratmak isteyen iş uzmanlarının ve veri bilimi üzerine yoğunlaşmak isteyen tüm profesyoneller için kapsamlı bir veri bilimi uzmanlık programıdır.

Programın içeriği, yapay zeka ve ileri veri analitiğine giriş, veri analitiği proje yönetimi ve analitik yaşam döngüsü, Python programı temelleri ve Python programı ile veri manipülasyonu, istatistik, görselleştirme ve keşifsel veri analizi, makine öğrenmesi pratikleri, tahminleme için regresyon ve sınıflandırma modelleri teori ve uygulamalarından oluşur.


Kimler Katılabilir?
Veri ile çalışan ve çalışmayı planlayan tüm uzmanlar programa katılabilir.

Ön koşul: Temel Python bilgisi*
*Daha önce python kullanmamış katılımcıların eğitim öncesi bir online eğitim tamamlamaları gerekmektedir.
Süre: 5 Gün (30 saat)
Kontenjan: Min 10-Max 15 katılımcı
Yöntem: Online

5. ADVANCED TOPICS IN DATA SCIENCE (VERİ BİLİMİNDE İLERİ SEVİYE UZMANLIKLAR)
Programın Amacı

KoçDigital Academy Advanced Topics in Data Science (Veri Biliminde İleri Seviye Uzmanlıklar) programı kapsamında aşağıdaki başlıklarda alan uzmanlıklarına göre eğitim programları oluşturulur.

Uzmanlık Alanları:
Natural Language Processing
Time-series forecasting
Reinforcement Learning
Social Network Analysis
Optimization for Decision Making
Model Explainability
Data Privacy
AI Ethics
Fraud Analytics
Computer Vision for Production Quality
Computer Vision in Healthcare
Deep Learning
Distributed Computing in AI and Big Data Platforms


Kimler Katılabilir?
Sektöre özel iş alanlarında kullanılan ve kullanılması tasarlanan yapay zeka ve ileri analitik projelerinde uzmanlaşmak isteyen profesyoneller katılabilir.

Ön koşul: Programlara göre değişiklik gösterir.
Süre: Programlara göre değişiklik gösterir.
Kontenjan:  Max 25 katılımcı
Yöntem: Online

6. Data Analytics in Consumer Goods Training Program (Tüketici Ürünlerinde Analitik Eğitim Programı)
Programın Amacı

“Data and Analytics for Business” Programımızı Hızlı Tüketim Ürünleri sektörüne özel olarak uyarladık!
Tüketici ve hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların, analitik kavramlara yönelik hakim olması hedeflenmiştir.

Kimler Katılabilir?
Tüketici ürünleri sektöründeki şirketler dijital dönüşüm inisiyatiflerinde sorumluluk alan profesyoneller katılabilir.

Ön koşul: Bulunmuyor
Süre: 1 gün (6 Saat )
Kontenjan: Min 10-Max 15 katılımcı
Yöntem: Online

Tüm programların yer aldığı broşürü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:
Yeni-Proje.png

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.