"Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz."

Enerji

Enerji

Enerji sektörü, ileri teknolojiyi kullanma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Buna karşın değer zincirine baktığımızda, operasyon süreçleri dışında, diğer birimlerde teknolojik uygulamaları kapsayan dijital bir çalışma ortamının oluşması anlamında daha yavaş ilerleme kaydetmekteydi. Son dönemlerde, özellikle Endüstri 4.0 akımıyla beraber sektörde dijital dönüşümün organizasyonun birçok biriminde değişim yönetimini tetiklediğini görmekteyiz.

Ülkemizde başta elektrik, petrol, gaz ve madencilik olmak üzere enerji sektörüne yapılan yatırımlar artarken buna paralel olarak şirketlerin dijital dönüşüme olan gereksinimleri de artıyor.

Türkiye ve dünyada sektör eğilimlerine paralel olarak, son dönemde kurumların ihtiyaçlarına uygun çözüm ve hizmetleri doğrultusunda enerji sektörünün teknolojik gereksinimlerinin karşılanması anlamında özellikle nesnelerin interneti, ileri analitik ve yapay zekâ alanlarında birçok projenin hayata geçtiğini görmekteyiz.

Özellikle petrol ve gaz şirketlerinde, dijital dönüşüm projelerinin bir yol haritası ile belirlenerek, geçmişte yaşanan kayıp zamanı telafi edecek şekilde planlamaya alındığını görüyoruz. Özellikle bu sektörde çok düşük kazanımların bile ciddi tasarrufları beraberinde getirmesi nedeniyle, verimlilik ve dolaysıyla maliyetleri düşürmenin dijital dönüşümün önündeki engelleri aştığını deneyimlemekteyiz.

Ürünler ve Çözümler

01Akıllı Sayaçlar

    KoçDigital enerji sektöründe Akıllı Sayaçlar, şebeke yönetim hizmetleri, büyük veri ve analitik ile enerji yönetimi gibi alanlarında enerji sektörü için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyor.

02Platform360

    KoçDigital IOT platformu ‘’Platform360’’ ile enerji verilerinin uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve taraflara istenen formatta sunulması sağlanarak, ileri analitik algoritmaları ile enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Şebeke ve binalar bazında enerji tüketim verisini dijital olarak izlenebiliyor ve daha az oranda karbon emisyonu için çalışmalar yapılabiliyor. Özellikle otomotiv sektöründe elektrikli araçların git gide artmasıyla birlikte, elektrikli şarj istasyonlarını Platform360 ile uzaktan takip edilip, işlemleri gerçek zamanlı olarak kayıt altına alarak yönetimini sağlanıyor.

03Üretim Yönetim Sistemi

    Üretim Yönetim Sistemi çözümü ile üretim hattında daha hızlı, veriye dayalı ve uçtan uca izlenebilir bir fabrika ile hata oranlarının azaltılması hedefleniyor. Operasyonel veri deposu, ekipman takibi ve tesis performansı dahil, yönetim sağlanarak, model ve kritik parça eşleştirme süreci iyileştiriliyor. Arıza, kesinti ve anormallik algılama raporları ile şeffaf ve etkin bir yönetim sağlanıyor.

04Video Analitik

    KoçDigital’in Video Analitik ile Kalite Yönetimi çözümü ile ürün kalitesinde ortaya çıkabilecek hatalar tespit edilebiliyor. Bu sayede üründe toplam kaliteye katkı sağlanarak üretimdeki hatalardan dolayı çıkabilecek maliyetler en aza indiriliyor. Müşteri ile buluşan son üründeki hatalar minimize edilerek müşteri memnuniyetine katkı sağlanıyor.

05Talep Tahminleme ve Stok Optimizasyon

    KoçDigital Talep Tahminleme ve Stok Optimizasyon çözümü ile tedarik zinciri süreçlerinde gelişmiş analitik modelleri kullanılarak, yüksek doğrulukta müşteri talep tahminlemesi yapılabiliyor. Bu sayede daha etkin bir planlama ve üretim takvimi oluşturulması, talebin daha doğru adreslenmesi, stok optimizasyonu sağlanması mümkün oluyor.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.